Szkolenia

szkolenia medyczne - IRAMED
szkolenia - IRAMED

Firma IRAMED świadczy usługi z zakresu wszelkiego rodzaju szkoleń medycznych. Prowadzone przez nas szkolenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa z zakresu udzielania pomocy oraz przełamanie bariery do pomocy innym.

Do dyspozycji klientów posiadamy :

- doświadczoną kadrę instruktorów

- niezbędny do prowadzenia kursu sprzęt szkoleniowy

- materiały szkoleniowe

 

Szkolenia przez nas prowadzone :

- Podstawowa pierwsza pomoc

- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 

- Szkolenia grupowe dla szkół, firm i wszelkiego rodzaju instytucji

Kontakt